CONFRARIA DEL ROSER

Gràcies a la consulta de la documentació de l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona, hem pogut conèixer detalls d’una associació de Creixell vinculada a la parròquia de Sant Jaume, la Confraria del Roser. Tenim a les mans dos llibres. El més antic conté llistats de membres i estats de comptes d’entre el 1667 i el 1783. El segon volum data del 1844 i arriba fins el 1892. És molt probable que s’hagin perdut llibres originals de l’entitat.

Sabem com s’organitzaven, quines celebracions feien i que tenien una bandera pròpia. Organitzaven la festa del Roser, una professó, funció i tenien cura de la imatge de la Verge del Roser. Aquí teniu els noms dels seus membres del 1681. Salvador Pastoret era el prior de la Confraria. Després trobem tres grups diferents: els blancs, els verds i els vermells. Entre els primers hi havia Jaume Llagostera, Isidro Rovira, Jaume Plana, Josep Guinovart, Antoni Pau Rovira, Pere Juan Cerdà, Andreu Rovalló, Francesc Vidal, Joan Felip, Jaume Rovira Sastre, Joseph Catllar i Pere Martí Mercader. Els verds eren Joan llagostera, Pere Batalla, Pere Gibert, Jaume Sabater, Gabriel Sagunyoles, Andreu Oller, Joseph Oller, Joseph Oliva, March Gibert i Ignasi Oliver. Finalment, els vermells eren Jaume Figuerola, Pere Gibert “del Mas”, Joan Foix, Sebastià Uguet, Joan llagostera, Diego Travé, Pau Gas, Pere Gibert “del Pou”, Ramon Mercader, Jaume Mercader i Gabriel Sagunyoles. Els llistats de membres es fan més grans en anys posteriors. Així, per exemple, del 1694 n’hem pogut comptar fins a 290 membres.

Llegint els estats de compte també podem intuir l’evolució organitzativa arran dels canvis polítics. Així, per exemple, antigament el seu finançament provenia de la “plega” de blat, alls, garrofes i almoina i de les quotes que pagaven els confrares. En canvi, entre el 1874 i el 1877, són els tres sagristans els que s’encarreguen de pagar de la seva butxaca les despeses de l’entitat. Aquests representants es renovaven cada any. 

Comentaris

Entrades populars

TAULA RODONA SOBRE ELS CENTRES D'ESTUDIS

Educació, vides precàries, pantalles i mètodes no contrastats

EL RECREO, EL CAFÈ DE DALT

LA VIDA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

CRISIS I COOPERATIVISME

Ruta pel patrimoni històric de Torredembarra

LA BICICLETA ÉS HUMANISME

PROTECCIÓ CONTRA LLAMPS I TEMPESTES

EDIFICIS AMB HISTÒRIA DE TORREDEMBARRA

GIRA JULIVERT 2023!