RÈCORD DE POBLACIÓ A TORREDEMBARRA


La població de Torredembarra ha tornat a augmentar. La Torredembarra supera per primera vegada a la seva història la xifra de 16000 persones. El 2019, la vila va arribar als 16184 habitants durant el 2019. El 2018 Torredembarra va arribar a les 15992 persones. La xifra del 2019 suposa tenir una densitat de 1858 habitants per quilòmetre quadrat, dada que supera la densitat del Tarragonès (804) i la de Catalunya (309). El 2018, les densitats se situaven a 1836 habitants per quilòmetre quadrat a Torredembarra, 791,5 al Tarragonès (791,5) i 236,7 a Catalunya.
L’augment de població de Torredembarra respecte el 2018 és de 192 persones. El 2018 va augmentar 266 persones. I el 2017 també va augmentar 266 persones.
En termes generals, la població de Torredembarra s'havia mantingut estable des de l'arribada de la crisi fins el 2017. El 2012, vam poder notar una frenada en el creixement d’habitants. Aquell any, la població es va reduir en 141 persones. De la mateixa manera, el 2015 també es va detectar una lleugera disminució (104). La resta d’anys, la població no ha parat d’augmentar de manera lenta, si ho comparem als anys anteriors de l’esclat de la bombolla immobiliària.
Des del 2008, la vila ha guanyat 1128 persones, malgrat la crisi econòmica.
En 20 anys, la vila ha pujat 6.094 habitants.

Comentaris

Entrades populars

NI FOLLA (1993-1995)

TRONS A LA MÓRA, AIGUA A LA TORRE

CAGANT MELODIES (1995-1999)

EL DEUTE MUNICIPAL de TORREDEMBARRA, MÉS BAIX QUE MAI

Ermites, tradicions i devocions a la rodalia

ACTIVITATS MUSICALS PER INFANTS

LES CANÇONS DE TORREDEMBARRA

NO CUINO: UNA PROPOSTA CULTURAL I GASTRONÒMICA

CASA NOVA, NOU DISC DE TRES