RÈCORD DE POBLACIÓ A TORREDEMBARRA


La població de Torredembarra ha tornat a augmentar. La Torredembarra ha arribat als 16.567 habitants aquest any 2020, xifra que representa tenir una densitat de 1.902 persones per quilòmetre quadrat. El 2019, la vila va superar per primera vegada els 16.000 habitants, arribant als 16.184. La xifra del 2019 suposava tenir una densitat de 1858 habitants per quilòmetre quadrat, dada que supera la densitat del Tarragonès (804) i la de Catalunya (309). El 2018, Torredembarra va arribar a les 15992 persones. Les densitats se situaven als 1.836 habitants per quilòmetre quadrat a Torredembarra, 791,5 al Tarragonès (791,5) i als 236,7 a Catalunya.

L’augment d’aquest 2020 respecte l’any anterior és de 383 persones, el més elevat dels darrers anys. L’augment de població de Torredembarra l’any 2019 respecte el 2018 va ser de 192 persones. El 2018 va augmentar 266 persones. I el 2017 també va augmentar 266 persones.

En termes generals, la població de Torredembarra s'havia mantingut estable des de l'arribada de la crisi fins el 2017. El 2012, vam poder notar una frenada en el creixement d’habitants. Aquell any, la població es va reduir en 141 persones. De la mateixa manera, el 2015 també es va detectar una lleugera disminució (104). La resta d’anys, la població no ha parat d’augmentar de manera lenta, si ho comparem als anys anteriors de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Des del 2008, la vila ha guanyat 1.511 persones, malgrat la crisi econòmica i la pandèmia.

En 20 anys, la vila ha pujat 5.986 habitants.

Des del tancament de l’Escola Mirades (2014), la població de Torredembarra ha augmentat en 1.092 habitants. Des de llavors, en comptes de tenir 4 escoles d’infantil i primària, Torredembarra en té 3.

Comentaris

Publicacions populars

18 d'ABRIL: ACTE DE COMMEMORACIÓ DELS 90 ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA

CONCERTS CONFINATS

BAIX GAIÀ. ORIGEN DEL CONCEPTE, IDENTITAT COMPARTIDA I PROJECTES EN MARXA

Ermites, tradicions i devocions a la rodalia

CRISIS I COOPERATIVISME

18 RUTES A PEU PEL BAIX GAIÀ

LA TORREDEMBARRA REPUBLICANA

24 d'ABRIL: LLIBRES I CANÇONS

El quadre de sant Antoni d’Altafulla