ELS MUNTANYANS

La Sínia, núm. 61, juliol de 2010, pàg. 14.

Comentaris