"LES CASES EREN PLENES DE GENT"

Vall Ferrera, núm. 2, novembre de 2012, pàg. 30.

Comentaris