134 pàgines d'història dels Armats de la Torre



Diari de la Torre, març de 2012, núm. 170, pàg. 16.

Comentaris