ELS CELS NO ES COMPREN"Els cels no es compren", Diari de la Torre,

octubre de 2011, núm. 165, pàg. 24.

Comentaris