DIA 26

A la Vall de Baiasca vaig parlar amb un pastor de cabres. Era d'Arestui. I a Baiasca mateix vaig conèixer una família d'Alacant. El seu fill porta el restaurant que hi ha. A la tarda vaig parlar amb l'àvia de casa Toni, a Burg. Té un hort que fa molt de goig. Després vaig fer tertúlia amb una colla d'hòmens que estaven construïnt un joc de bitlles pallereses (foto).

Comentaris