LA RESPONSABILITAT EN LA PARTICIPACIÓ: UN VALOR COOPERATIU A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Sebastià GINÉ, Víctor GRAU, Marcel·lí PIÑANA i Jordi SUÑÉ (2014): "La responsabilidad en la participación: un valor cooperativo en la educación primaria". Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, núm. 28, 95-107. ISSN 0214-4379 (impressió) / ISSN 2255-3835 (electrònic).

Comentaris