DIA 1

Diari Segre de dilluns 1 d'agost de 2011. I Borrufa del mes de juliol de 2011.