HOMENATGE DE 1922 DEL POBLE DE LA NOU

El Nou Gaià, nú. 12, agost de 2009, pàg. 25-27.

Comentaris