FRANCESC LLORACH BALCELLS, EL DARRER ALCALDE REPUBLICÀ“Francesc Llorach Balcells, el darrer alcalde republicà”, El Timbal, úm. 63, octubre de 2006, pàg. 8.

Comentaris