LA VEU DEL POBLE, UN ANY DESPRÉS

Opuscle de Setmana Santa, Torredembarra, Confraria de la Creu, 2009, pàg. 89.

Comentaris