PREGÓ DELS MUNTS


Pregó de Festes dels Munts, Torredembarra, Associació de Propietaris dels Munts, agost de 2007.

Comentaris