EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PLACES TURÍSTIQUES AL BAIX GAIÀ (1961-1991)


Comentaris