LA FESTA MAJOR DE 1870, RIVALITAT ENTRE MÚSICS?


El Nou Gaià, tardor de 2010, núm. 14, pàg. 22 i 23.

Comentaris