AVUI FA 10 ANYS QUE VAM PUBLICAR "LA TORREDEMBARRA REPUBLICANA I FEDERAL"

"L’any 2006 es va celebrar el 75è aniversari de la proclamació de la II República. Moltes entitats i administracions van organitzar centenars d’actes de record i homenatge d’aquell període i dels seus protagonistes. En certa manera, s’ha intentat recuperar la memòria d’aquell esperit cívic, il·lusionador, popular i educatiu. També s’ha mirat de fer balanç dels encerts i dels errors d’aquella etapa. És un bon moment, doncs, per submergir-se en el nostre passat més proper i conèixer l’experiència d’un municipi com Torredembarra. Què va passar durant la II República? Quines eren les forces polítiques que hi havia? Hi havia republicans abans del 14 d’abril de 1931?
Segueixo en la tasca de reconstruir l’evolució sociopolítica del primer terç del segle XX de la Vila de Torredembarra. En aquest present treball he pogut ampliar les fonts d’informació, tant escrites com orals. I el que crec més important és que la visió de conjunt, que permet un anàlisi més exhaustiu i entenedor, ha guanyat amplitud. La meva primera monografia, que tractava l’associacionisme en general i el cooperativisme en concret, va ser un primer intent per submergir-se en aquest període esmentat, un temps de crisis i d’embats modernitzadors. Crec que ha estat una proposta que ha tingut una bona acollida. Aquesta sensació m’ha empès a seguir investigant i tractar el tema des d’una altra perspectiva. Estem parlant de temes interrelacionats. Veureu que molts dels protagonistes i dels espais coincideixen. Però ara desvetllem tot l’entramat polític vinculat a una de les entitats més importants que ha tingut mai Torredembarra. Aquesta afirmació tan categòrica es justifica per dos motius, principalment. En primer lloc, el Centre Republicà Democràtic Federal (CRDF) va estar al capdavant de l’Ajuntament, gràcies a les seves successives victòries electorals, durant molts anys. Si exceptuem els períodes dictatorials, durant el segle XX cap altra candidatura ha estat tant de temps al poder municipal torrenc d’una manera continuada. En segon lloc, al voltant dels republicans federals es basteix tota una xarxa social i lúdica d’una importància cabdal per entendre com es vivia la festa i la vida quotidiana de l’època estudiada. Podríem dir que el CRDF era més que una entitat política. El Centre Republicà era una institució de base i un exemple de formació i de participació. (...)" -Retall de la introducció del llibre-.

Comentaris

Entrades populars

LES CANÇONS DE TORREDEMBARRA

ACTIVITATS MUSICALS PER INFANTS

CAGANT MELODIES

Santa Creu de la Riera de Gaià

Ermites, tradicions i devocions a la rodalia

NO CUINO: UNA PROPOSTA CULTURAL I GASTRONÒMICA

LA GUERRA DEL FRANCÈS

CASA NOVA, NOU DISC DE TRES