LA POBLACIÓ DE TORREDEMBARRA VA AUGMENTAR EL 2016 FINS ARRIBAR A LES 15460 PERSONES

En termes generals, la població de Torredembarra es manté estable des de l'arribada de la crisi. Malgrat tot, cal tenir en compte el petit augment del darrer any. El 2015, Torredembarra tenia 15371 habitants i el 2016 es va arribar als 15460. Si el 2017 es mantingués aquesta dinàmica arribaríem a igualar les dades més altes de població que ha tingut mai la vila.  

Comentaris