EL RIU DE LES DONES A RÀDIOSEU

RàdioSeu s'ha fet ressò de la presentació, tant al web com a les notícies.