ELS ARMATS a la revista Caramella
Caramella 25, juliol-desembre 2011

Comentaris