EL LLIBRE DE LA REPÚBLICA ARRIBA A PUBLICACIONS I ENTITATS


Aquests dies el Centre d'Estudis ha anat enviant exemplars del llibre a publicacions i entitats especialitzades per tal d'intentar aconseguir més difusió de la publicació.

Comentaris