“Varen regirar les cases: 
la rosa no aparegué. 
Va haver interrogatoris; 
ningú no en sabia res.

Però, com una consigna, 
circula secretament 
de mà en mà, per tot el poble, 
una rosa de paper.”
V. A. Estellés

La rosa de paper segueix passant de mà en mà, secretament. Ens poden empresonar, i ho fan, ens poden enviar les forces d'ocupació a pegar els nostres avis i àvies, i ho van fer, però no trobaran mai la rosa de paper d'un poble lliure.

Comentaris