TORREDEMBARRA MAI HAVIA TINGUT TANTA POBLACIÓ

La població de Torredembarra ha tornat a augmentar. 15992 persones, quasi arribem a les 16.000. Torredembarra mai havia tingut tanta població.  Aquesta xifra suposa tenir una densitat de 1836 habitants per quilòmetre quadrat, dada que supera la densitat del Tarragonès (791,5) i la de Catalunya (236,7). L’augment de població de Torredembarra respecte el 2017 és de 266 persones. Es tracta d’una xifra idèntica a l’augment del 2017, quan es va arribar a 15460. En termes generals, la població de Torredembarra s'havia mantingut estable des de l'arribada de la crisi fins el 2017. El 2012, vam poder notar una frenada en el creixement d’habitants. Aquell any la població es va reduir en 141 persones. De la mateixa manera, el 2015 també es va detectar una lleugera disminució (104). La resta d’anys, la població no ha parat d’augmentar de manera lenta si ho comparem als anys anteriors de l’esclat de la bombolla immobiliària. Des del 2008, la vila ha guanyat 670 persones, malgrat la crisi econòmica. En 20 anys, la vila ha pujat 6.448 habitants. La crisi del 2008 va suposar una frenada espectacular d’un augment poblacional insostenible. 

Comentaris