JULIVERT A LA PLAÇA DE LA VILA

Julivert, Plaça de la Vila, 28-VIII-2016
La imatge és de la Janet Rimbau.

Comentaris