MAILING


El Patronat de Cultura ha enviat als seus més de 300 contactes un sobre amb el programa, la invitació i una carta.
Comentaris