CARAMELLA

La revista Caramella es fa ressò de La Veu del Poble, publicat l'any passat.

Comentaris